Moțiune de cenzură: Guvernul fură proprietatea statului sub paravanul noțiunii de ”integrare europeană”
 64{referer}
ŞTIRI
ÎN TIMP REAL
ASTĂZI

01.06.2014  

«Tretii microfon» (31.05.2014) (ВИДЕО)

06.11.2013  

"PRIMETIME" cu Mihai GODEA şi Nicolai ŢVEATCOV

02.11.2013  

«Tretii microfon» (02.11.2013) (ВИДЕО)

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii
все новости
ȘTIRI ASOCIATE
REVOLUŢIA DE CATIFEA

REVOLUŢIA DE CATIFEA

(0/106) - ştiri,
PARTENERIATUL ESTIC

PARTENERIATUL ESTIC

(0/22) - ştiri,
AEROPORT

AEROPORT

(0/25) - știri,
"BANCA DE ECONOMII"

«BANCA DE ECONOMII»

(0/100) - știri,
OPTIMIZAREA ȘCOLI

OPTIMIZAREA ȘCOLI

(0/68) - ştiri,
FRONTIERĂ PE NISTRU

FRONTIERĂ PE NISTRU

(0/37) - ştiri,
GAGAUZIA

GAGAUZIA

(0/12) - ştiri,
ARMATA NAȚIONALĂ

ARMATA NAȚIONALĂ

(0/47) - ştiri,
ARHIVA DE SUBIECTE
«?» ÎNTREBARE REZONABILĂ
CITAT ÎNCHIS
Mihai Ghimpu: Contrabas la Viena, contrabas la Chişinău!
Mihai Ghimpu: Exemplu sunt eu!
Mihai Ghimpu către Dodon: ”ALĂTURI!”

Moțiune de cenzură: Guvernul fură proprietatea statului sub paravanul noțiunii de ”integrare europeană”

Publicat : 10 octombrie 2013 г. 11:27 | Vizualizări: 941
Categorie: Putere
Fracțiunea parlamentară a PCRM a înaintat, joi, 10 octombrie, moțiunea de cenzură Guvernului condus de Iurie Leancă pentru furturile grave din proprietatea statului, care au avut loc recent în cazul Băncii de Economii și a Aeroportului Internațional Chișinău.

Textul moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului îl prezentăm fără modificări:

Domnului Igor Corman

Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,

Parlamentului Republicii Moldova


Moţiune de cenzură

asupra activităţii Guvernului
Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112-118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului.

Motivarea


Astăzi Guvernul Republicii Moldova este asociat de către cetăţenii ţării ca o instituţie care prejudiciază grav bugetul statului prin înstrăinarea dubioasă a proprietăţii publice, ceea ce în final duce la sărăcirea catastrofală a populaţiei pe de o parte şi îmbogăţirea nejustificată a guvernanţilor pe de altă parte. Fiecare zi petrecută la cîrma statului de către acest Guvern, aduce în fiecare casă din Republica Moldova suferinţe şi neîncrederea faţă de ziua de mîine, foamete şi dezamăgire, iar copiii îşi petrec copilăria fără a cunoaşte bucuriile ei. Guvernul şi poporul trăiesc în două lumi paralele, iar vectorii lor de existenţă se intersectează numai în ziua alegerilor.

Încercarea fracţiunii parlamentare a PCRM de a pune capăt acestui dezmăţ din ţară în primăvara acestui an, soldată cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 28 din 5 martie 2013 prin care a fost exprimat vot de neîncredere şi demisia guvernului Filat, identificat cu corupţia, a decapitat caracatiţa oligarhico-mafiotă numai pentru o perioadă scurtă de timp. Ulterior, setea de îmbogăţire i-a mobilizat la crearea altui monstru. În pofida faptului că guvernul Filat a fost demis cu grave învinuiri, noul guvern a fost constituit practic din aceiași funcționari acuzați de corupție, în baza acelorași principii ale înțelegerii politice. Actualul guvern jecmăneşte poporul şi mai grav, storcînd-i ultimele picături de vlagă, iar împreună cu ele şi ultima speranţă la un viitor decent.

În goană după pricopsirea averii ce a mai rămas și îmbogățirii fără justă cauză, Guvernul Republicii Moldova în frunte cu prim-ministrul Iurie Leancă a avansat continuu la capitolul corupţie, preluând şi multiplicînd „cu succes” experienţa „faimoasă” a guvernului Filat în acest sens. Nici măcar nu a aşteptat depunerea jurămîntului conform prescripțiilor legale, pentru a primi deplinele puteri, că a şi intrat în rolul de distrugător al S.A. „Banca de Economii”, în scopul deposedării ulterioare a statului de activele sale. În același timp, a purces la transmiterea frauduloasă în concesiune a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”. Mecanismele însușirii acestor întreprinderi sunt pe atît de clasice şi simple, probabil pentru a nu complica viitoarele anchete asupra acestor cauze, pe cît de arogantă este şi implementarea lor. Mai întîi, „statul” întruchipat într-o gaşcă de corupţi, pe parcursul a cîțiva ani a înrăutăţit intenţionat și constant situaţia băncii, prin acumularea masei critice de credite neperformante. Apoi, în calitate de acționar majoritar, a decis să „îmbunătățească” activitatea ei printr-o emisie suplimentară de acţiuni, vînzarea cărora s-a realizat la preţul nominal. Iar Guvernul, cu rea-credinţă, a refuzat să participe la procurarea acţiunilor emise, astfel pierzând statutul de acţionar majoritar, pachetul de control fiind cedat fără a primi vreun bănuţ în buget. Astfel, valoarea patrimoniului public s-a diminuat considerabil. Printr-o mişcare uşoara a „condeiului”, sute de milioane de lei au fost sustrase de la stat, dar, de fapt, de la fiecare dintre cetăţenii de rînd ai Republicii Moldova.

Mai mult, Guvernul a ignorat şi recomandările Băncii Mondiale, creditorul principal al prostiilor şi fărădelegilor actualilor conducători ai poporului, de a participa la capitalizarea Băncii de Economii. Prin declaraţiile recente ale reprezentantului acestei structuri s-a recunoscut că Executivul în repetate rînduri a fost sfătuit să-şi menţină statutul de acţionar majoritar al Băncii de Economii, să întreprindă măsurile necesare, împreună cu Banca Naţională pentru majorarea capitalului social al acesteia şi să ia parte la capitalizare.

Totodată, cabinetul de miniştri a sfidat Hotărîrea Parlamentului nr. 152 din 21.06.2013 cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova și a decis cedarea Băncii de Economii din proprietatea statului.

O situaţie similară este şi cu Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 prin care guvernul Leancă a hotărît transmiterea în concesiune pentru 49 de ani Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”. În acea perioada Guvernul nu era investit cu depline puteri de a lua astfel de decizii şi era abilitat doar cu funcţii minore de administrare a treburilor publice. Guvernul aflat în demisie şi exercitînd doar funcţii de administrare a treburilor publice nici într-un caz nu putea adopta vre-o hotărîre care ar angaja durabil linia politică a viitorului cabinet de miniştri, precum ar fi concesionarea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.

În afară de aceasta, cu rea-credinţă au fost încălcate prevederile legale, precum Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995cu privire la concesiuni, Legea nr. 121-XVI privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice etc., care reglementează un mecanism public şi transparent de înstrăinare sau concesionare a proprietăţii poporului.

Contrar acestor imperative legale, concursul de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău a fost efectuat într-o manieră închisă şi netransparentă, iar angajamentele financiare în cadrul acestui proiect vor duce la neîncasarea de către stat a unor sume exorbitante de ordinul miliardelor de lei.

Astfel, aceste scheme coruptibile au fost create prin complot la nivel guvernamental şi, în consecință, subminează activitatea economică a ţării, denaturează şi încalcă grav Constituţia Republicii Moldova, legislaţia țării şi statul de drept. De asemenea, aceste acţiuni ale Guvernului aduc prejudicii irecuperabile întregii societăţi, cetăţenilor şi viitoarelor generaţii. Ele nu pot fi calificate altfel decît grave acte de corupţie, mărginite cu trădarea intereselor naţionale.

O ultimă dovadă a caracterului de rea-credință a acțiunilor guvernului corupt este refuzul de fapt al șefului puterii executive de a raporta la cererea deputaților în fața Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova. Leancă, precum și alți demnitari de rang înalt, cărora li s-a solicitat prezența, nu s-au prezentat în Parlament, ci au trimis în locul său funcționari minori, incapabil să prezinte răspunsuri adecvate și complete la multiplele întrebări ale deputaților. În consecință, audierile parlamentare au fost transformate într-o farsă și nu au oferit posibilitatea de a elucida tabloul real al sustragerilor în proporții deosebit de mari săvîrșite. Respectivul comportament al exponenților puterii executive în frunte cu Leancă, denotă prezența eforturilor intenționate de a tăinui circumstanțele și dovezile jafului S.A. „Banca de Economii” și concesionarea Aeroportului cu scopul de a ascunde semnele vădite ale componentei corupționiste în acțiunile guvernului Leancă.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova în jurisprudența sa (HCC nr. 4 din 22.04.2013) a statuat că corupţia subminează democraţia şi statul de drept, conduce la încălcarea drepturilor omului, subminează economia şi erodează calitatea vieţii. Prin urmare, lupta împotriva corupţiei este parte integrantă a asigurării respectării statului de drept, iar demiterea acestui Guvern ar însemna o mică victorie asupra corupţiei şi mafiotizării ţării, precum şi instalarea legii în vîrful piramidei sociale.

Statul de drept poate fi considerat ca cea mai înaltă formă creată de umanitate de organizare a vieţii colective, formă care asigură funcţionarea sistemului social în cel mai bun mod posibil, datorită caracterului său de sistem deschis autoreglabil. Algoritmul acestei autoreglări este asigurat de respectul principiilor sale atât în demersurile teoretice, cât şi cele practice faţă de supremaţia Constituţiei şi faţă perceperea legii, în general.

Dacă statul de drept este statul domniei legii, a-i impune respectul general, legea nu poate fi expresia arbitrară a voinţei unei minorităţi de indivizi, ci ea trebuie să izvorască din principiul natural al drepturilor şi libertăţilor omului şi să fie o sinteză a intereselor şi aspiraţiilor întregii comunităţi fără excepţie.

Numai dacă legea va fi expresia fidelă a voinţei generale, ea va putea corespunde tuturor şi fiecăruia, astfel încât să fie exclusă posibilitatea să devină opresivă pentru unii şi să creeze privilegii pentru alţii. Cu regret, în societatea modernă a Republicii Moldova, se constată un guvern corupt în frunte cu prim-ministrul Leancă, un guvern care cedează în mod arbitrar proprietatea statului.

Statul de drept nu poate exista într-un stat în care fenomenul corupţiei este un lucru ordinar. Chiar în realităţile Republicii Moldova statul de drept şi corupţia trebuie să fie lucruri incompatibile, iar în condiţiile activităţii de mai departe a Guvernului Leancă acest lucru este imposibil.

Încrederea în instituţiile de stat, în general, în personalităţi politice şi publice, în particular, semnifică aşteptările cetăţenilor ca aceste persoane sau instituţii să acţioneze în beneficiul lor, un lucru care pare a fi considerat o teorie utopică în eventuala activitate „fructuoasă” în viitor a acestui guvern.

Persoanele aflate în funcţii publice trebuie să demonstreze că îndeplinesc standarde ridicate în materie de integritate şi moralitate. Chiar dacă miniştrii guvernului actual în particular sau colegial vorbesc în continuu despre integrarea europeană, standarde europene, lupta cu corupţia, apoi ultimele acţiuni a acestora, nominalizate supra, cu lux de amănunte au demonstrat pentru a cîta oară că aceste fraze declarative nu constituie altceva decît un paravan pentru a fura proprietatea publică rămasă, chiar şi cu riscul scoaterii din circuitul legal al Republicii Moldova a sintagmei „stat de drept”.

În aceste circumstanţe, după cedarea Băncii de Economii şi concesionarea dubioasă a Aeroportului Internaţional Chişinău, Guvernul Republicii Moldova condus de Iurie Leancă in-corpore a pierdut nu doar dreptul moral, ci şi dreptul legal de a mai ocupa fotoliile ministeriale în Republica Moldova şi de a realiza politica internă şi externă a statului. În aceste condiţii, Guvernul Republicii Moldova urmează a fi demis prin exprimarea votului de neîncredere de către Parlament.

Dispozitivul


Generalizînd cele expuse mai sus, în special pierderea controlului statului asupra „Bancii de Economii” S.A. şi Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a întregului cadru legal în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură exprimăm retragerea încrederii acordate Guvernului la investitură.


  • 0
(voturi: 0) | | Versiune de tipărit

Tag-uri pentru acest articol: Moldova, Republicii, pentru, statului, Guvernul, Leancă, Guvernului, drept, Băncii, publice, asupra, aceste, Internaţional, Parlamentului, Economii, guvernului, statul, acestui, guvern, cenzură

Добавить комментарийȘtiri relevante
Reșetnicov: Guvernul actual este un Guvern de hoți care cu ajutorul Parlame ...

Reșetnicov: Guvernul actual este un Guvern de hoți care cu ajutorul Parlame ... (ВИДЕО)

Declarația a fost făcută de deputatul fracțiunii PCRM, Artur Reșetnicov, joi, 26 septembrie, în cadrul unei acțiuni de protest organizată de
Cea mai mare fracțiune parlamentară cere demisia președintelui comisiei eco ...

Cea mai mare fracțiune parlamentară cere demisia președintelui comisiei eco ...

Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova cere președintelui Parlamentului, Igor Corman, ca la prima ședința a
Cea mai numeroasă fracțiune din Parlament cere demisia in corpore a Guvernu ...

Cea mai numeroasă fracțiune din Parlament cere demisia in corpore a Guvernu ... (ВИДЕО)

Solicitarea vine după audierile de vineri, 13 septembrie, pe cazul BC ”Banca de Economii” organizate de deputații fracțiunii PCRM.
PCRM: Demisia Guvernului este singura cale de stopare a acțiunilor criminal ...

PCRM: Demisia Guvernului este singura cale de stopare a acțiunilor criminal ...

Deputații PCRM au organizat vineri, 13 septembrie, audieri publice în cazul BC ”Banca de Economii”, unde statul a pierdut pachetul majoritar, cedând
Partidul Comuniștilor a anunțat despre începutul procesului de demontare pa ...

Partidul Comuniștilor a anunțat despre începutul procesului de demontare pa ...

Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a făcut publică o Declarație prin care a îndemnat poporul Moldovei să se alinieze procesului
Expert: Moldovenii au devenit ostaticii pactului încheiat între raider și c ...

Expert: Moldovenii au devenit ostaticii pactului încheiat între raider și c ...

Constatarea a fost făcută de ex-reprezentantul permanent al Moldovei la Consiliul Europei și ONU, expertul și analistul politic, Alexei Tulbure, care
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de susținere a politicilor promovate de
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice

Oamenii chemați de guvernanți să participe la mitingul din 3 noiembrie, vor manifesta inclusiv în favoarea concedierilor în masă
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului

Doritorii de a participa la mitingul proguvernamental din 3 noiembrie, își vor manifesta susținere pentru furturile de proporții
Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor

Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor

Din 1 noiembrie, călătoriile interurbane se scumpesc cu 10 bani la kilometrul parcurs, potrivit unei înțelegeri la care a ajuns
Mitingul planificat pentru 3 noiembrie va avea loc în susținerea căsătoriilor homosexualilor

Mitingul planificat pentru 3 noiembrie va avea loc în susținerea căsătoriilor homosexualilor

Liderii partidelor Coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă pe 3 noiembrie la un miting în susținerea politicilor
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea atacurilor raider asupra băncilor din Moldova

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea atacurilor raider asupra băncilor din Moldova

Coaliția proeuropeană a anunțat pentru 3 noiembrie curent un miting în susținerea actualei guvernări, liderii căreia sunt
CEL MAI VIZITAT
ULTIMELE COMENTARII
sistem comentând CACKLE
FOTO RAPORTUL
VIDEO
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului
02.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
BUSINESS
Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Liderii coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă la mitingul din 3 noiembrie în
01.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
27.10.2013  A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară
26.10.2013  A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului
OAMENI
Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Părinții militarilor înrolați în Armata Națională cer pretinsului Președinte, Nicolae Timofti
29.10.2013  Marinuța nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru al Apărării
22.10.2013  Episcopul de Bălți și Fălești insistă pe excomunicarea conducerii țării (VIDEO)
21.10.2013  Biserica îndeamnă poliția să lupte cu corupții și contrabandiștii, nu cu creștinii ortodocși (VIDEO)
CRIMINAL
Twitter
Versiunea veche Versiunea mobilă Generală Despre noi Adauga la favorite